Hydrocultuura20cafe8c02bded33bd904e6048a88c2.png

Wat is hydrocultuur?

Hydrocultuur is de verzamelnaam van het systeem, waarbij planten in poreuze korrels van gebakken klei staan. Plant en kleikorrels vormen samen een volledig natuurlijk product. De poreuze kleikorrels nemen water op en geven dat geleidelijk af aan de wortels van de plant. Onder in de bak zit een watervoorraad. U geeft de plant alleen water als de waterniveaumeter die bovenaan uit de korrels steekt 'minimaal' aangeeft. U giet dan water over de korrels tot de meter de stand 'maximaal' of 'optimaal' heeft bereikt.

Wat zijn de voordelen van hydrocultuur?

Voordelen van hydrocultuur planten zijn o.a. tijdbesparing, water geven hoeft nog maar een paar keer per maand. Tevens zijn hydrocultuur planten levensvatbaar in een ruimte waar weinig licht aanwezig is. En niet onbelangrijk: De planten zijn minder vatbaar voor ziektes.

Verzorging van planten op hydrocultuur

De verzorging van planten op hydrocultuur is nog maar een peulenschil. De planten zijn voorzien van een watermeter. Om te kijken hoeveel water er zich in de pot bevindt maakt u gebruik van deze watermeter. Als er geen water op de bodem van de pot staat, staat de bovenkant van het rode peilstokje op minimum. Naarmate er zich meer water in de buitenpot bevindt, des te hoger zal het rode peilstokje zich bevinden. Het maximaal toegestane niveau wordt aangegeven door het streepjeMax. Het streepje Opt. geeft het optimale waterniveau aan. Vul bij het water geven bij tot dit niveau.